Address

Moscow, Verkhnaya Radischevskaya st., 21

metro station "Taganskaya" (roundabout)
(restaurant "Steak's", in the building of the Taganka Theater)

Feedback